Consilier prezidențial: Strategia Naţională de Apărare a Ţării abordează combaterea corupţiei în toate ipostazele sale – Esential

Consilierul prezidențial Ion Oprișor susține că noua Strategie Naţională de Apărare a Ţării pentru 2020-2024 adoptată de CSAT și trimisă de Klaus Iohannis Parlamentului “acordă o importanţă majoră combaterii corupției, pe care o abordează în toate ipostazele sale – de la formarea grupurilor nelegitime de interese şi până la riscul deturnării deciziilor luate de autorităţile statului”.

Oprișor susține într-un comunicat de presă postat pe site-ul Administrației Prezidențiale că Strategia “acordă o importanţă majoră componentei societale a securităţii naţionale, bazate în special pe creşterea rezilienţei şi reducerea vulnerabilităţilor interne, inclusiv prin combaterea corupţiei, precum și pe buna funcţionare a statului de drept şi a democraţiei și pe consolidarea capacităţii administrative”.

Consilierul prezidențial mai afirmă că în noua Strategie, “fenomenul corupției nu mai reprezintă doar o vulnerabilitate, așa cum era menționat în strategiile anterioare, ci i-a fost atribuit un grad ridicat de atenție, fiind încadrat în categoria riscurilor de securitate”.

“Strategia reiterează atașamentul României față de statul de drept, subliniind explicit la punctul 53 că respectarea angajamentului ferm față de dreptate și de lege, valorile democrației și principiile statului de drept, precum și modernizarea statului și instituțiilor sale reprezintă fundamente care asigură cetățenilor securitatea și prosperitatea la care sunt îndreptățiți. De asemenea, Strategia implică lupta anticorupție pentru realizarea obiectivelor naționale de securitate, din perspectivă internă, care vizează buna funcționare a justiției și asigurarea ordinii de drept, înlăturarea deficiențelor care afectează buna guvernare, precum și prevenirea și combaterea infracționalității de toate felurile”, afirmă Oprișor.

El mai spune că în elaborarea Strategiei s-a avut în atenție respectarea prevederilor constituționale și a legilor în vigoare, precum și a deciziilor Curții Constituționale a României, în baza cărora “serviciile de informații nu trebuie să participe la obținerea de probe în cooperare cu Ministerul Public, care să fie utilizate în cadrul procesului de urmărire penală”.

“În viziunea Președintelui Klaus Iohannis, lupta anticorupție trebuie continuată fără rezerve, concomitent cu promovarea la nivelul societății a valorilor fundamentale care stau la baza creării unei culturi a integrității în zona publică, pentru că doar în acest fel vor putea fi eradicate cauzele care stau la baza fenomenului corupției”, mai spune consilierul prezidențial.

Potrivit acestuia, “combaterea corupţiei în toate ipostazele sale, de la formarea grupurilor nelegitime de interese şi până la riscul deturnării deciziilor luate de autorităţile statului, este abordată în mai multe secțiuni ale Strategiei” – la punctele 142, 146, 150 şi 157.

Paragrafele la care face referire Oprișor:

  • 142 – Actiunile nelegitime întreprinse de grupuri de interese sunt de naturä sä afecteze grav modul de elaborare si implementare a politicilor publice, respectiv de gestionare a bugetelor alocate în interesul comunitätilor. Se mentine o performantä redusä în asigurarea serviciilor publice esentiale, pe fondul capacitätii limitate de gestionare sau operationalizare a serviciilor sau proiectelor conexe.
  • 146 – ImageDificultățile de ordin economic, perpetuarea economiei subterane si a coruptiei, nivelul crescut al evaziunii fiscale coroborat cu gradul redus de colectare a taxelor impozitelor, infrastructura deficitarä, precum rezilienta redusă a sistemului fiscal în raport cu evolutiile exteme limiteazä perspectivele de demoltare a României și capacitatea de promovare a obiectivelor sale politico-militare, diplomatice si de imagine în plan extern. Conex, dificultätile în asigurarea sustenabilitätii bugetare afecteazä cresterea economicä, respectiv dimensionarea si alocarea eficientă a cheltuielilor publice.
  • 150 Grupările de criminalitate organizată continuă să actioneze pentru atragerea in sfera de influenlň a unor funcfionari publici, pentru a evita sau diminua másurile de ráspuns institulional. Activitățile retelelor de criminalitate transfrontalierň specializate in contrabanda cu produse puternic accizate sau de larg consum, migratie ilegală si trafic de droguri, dar si ale grupňrilor de criminalitate informaticň, preocupate de extinderea ariei operationale, reprezintň un factor de risc cu impact crescut asupra securității nationale.
  • 157 – Actiunile de deturnare a actului de decizie generează prejudicii bugetului public, afectează potentialul de dezvoltare a tárii, buna guvernare, decizia în folosul cetățenilor si cornunităților, increderea in institutiile statului, dar si imaginea si credibilitatea statului la nivel internațional.
  • “Dificultățile de ordin economic, perpetuarea economiei subterane si a coruptiei, nivelul crescut al evaziunii fiscale coroborat cu gradul redus de colectare a taxelor impozitelor, infrastructura deficitară, precum reziliența redusă a sistemului fiscal în raport cu evolutiile exteme limitează perspectivele de demoltare a României și capacitatea de promovare a obiectivelor sale politico-militare, diplomatice si de imagine în plan extern. Conex, dificultätile în asigurarea sustenabilitätii bugetare afectează creșterea economică, respectiv dimensionarea si alocarea eficientă a cheltuielilor publice”.

În Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2015-2019, corupția era menționată la capitolul Amenințări, Riscuri și Vulnerabilități: “Vulnerabilizează statul, generează prejudicii economiei şi afectează potenţialul de dezvoltare a țării, buna guvernanță, decizia în folosul cetăţenilor şi comunităţilor, precum şi încrederea în actul de justiţie şi în instituţiile statului. În plan extern, persistenţa corupţiei are impact negativ asupra credibilităţii şi imaginii ţării noastre”.

În precedenta Strategie Națională, corupția era menționată și la capitolul “Direcţii de acţiune și principalele modalități de asigurare a securității naționale” – informaţii, contrainformaţii şi securitate: “identificarea și semnalarea actelor de corupție”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *