Controverse Drink Insider: Şpriţul, pentru unii mumă, pentru alţii ciumă

Francois Villon, celebrul poet francez din Evul Mediu, în a sa “Ballade joyeuse des taverniers” îi blestema cu multă patimă pe cârciumarii care botezau vinul cu apă. Chiar dacă francezii au repudiat şpriţul, italienii şi austriecii au fost mult mai permisivi. Bazele şpriţului au fost puse la Veneţia, pe vremea când aceasta făcea parte din Imperiul Habsburgic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *