Evaluarea națională la clasa a patra. Subiectele la matematică – Educatie

Elevii de clasa a patra au susținut marți proba de matematică la evaluarea națională, iar joi urmează cea de limba maternă. Testele s-au dat în timpul orelor de curs, la o oră decisă de fiecare școală în parte, cu prezență fizică.Elevii au avut 60 de minute la dispoziție să rezolve subiectele.

Precizările făcute de Ministerul Educației săptămâna trecută cu privire la aceste evaluări naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a:

  • Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a / EN IV) are următorul calendar – limba română (18 mai), matematică (19 mai) și limba maternă (20 mai).
  • Probele scrise la limba română și limba maternă din cadrul evaluării din clasa a II-a (EN II) sunt programate în data de 25 mai. Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute în data de 26 mai. Proba de matematică este programată în data de 27 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 28 mai.
  • Toate probele se susțin cu prezență fizică, indiferent de scenariile în care se află unitățile de învățământ. Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi.
  • Testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și EN VI. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.
  • Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Calendarul pentru evaluările de la clasa a doua, a patra și a șasea:

Clasa a șasea – 12 și 13 mai

Limbă și comunicare – 12 mai
Matematică și științe ale naturii – 13 mai

Clasa a patra – între 18 și 20 mai

Limba română – 18 mai
Matematică – 19 mai
Limba maternă – 20 mai

Clasa a doua între 25 și 28 mai

Scris – Limba română – 25 mai
Scris – Limba maternă – 25 mai
Citit – Limba română – 26 mai
Citit – Limba maternă – 26 mai
Matematică – 27 mai
Scris și citit – Limba română pentru minoritățile naționale – 28 mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *