Lista rușinoasă de ilegalități făcute de Primăria Miercurea Ciuc

Răspunsul primit de la Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) la solicitarea noastră privind lucrările de extindere ale Universității Sapientia, lămuresc pe deplin ilegalitățile pe care Primăria Miercurea Ciuc le face fără clipească.

Potrivit ISC, în urma controlului efectuat au fost sesizate mai multe deficiențe.

În primul rând, autorizațiile de construire nr. 199/25.09.2014 și nr. 15/09.02.2018 au fost eliberate în baza unei documentații întocmite cu încălcarea prevederilor din Planul Urbanistic General (PUG) al municipiului Miercurea Ciuc și al regulamentului local de urbanism (RLU). 

În al doilea rând, autorizația de construire nr. 199/25.09.2014 s-a eliberat în baza unui extras de carete funciară care nu este actualizat, cedarea dreptului de proprietate de către titularul autorizației nefiind operată în cartea funciară.

Apoi, autorizațiile de construire verificate s-au emis fără înscrierea categoriei de importanță a construcției, lipsind și descrierea lucrărilor.

Mai departe, autorizațiile de construire s-au emis în lipsa avizului de protecție civilă, deși construcția, având destinația spațiu pentru învățământ, este prevăzută cu subsol și are o suprafață construită la sol egală cu 3109,48 mp (mai mare de 150 mp).

Din raportul ISC, mai aflăm și că autorizațiile de construire au la bază o documentație incompletă. Lipsesc studiul geotehnic și memoriul de amenajări exterioare, lipsesc referatele de verificare tehnică a părții de construire a proiectului la cerințele fundamentale de calitate: ”securitate la incendiu” și ”economie de energie și izolare termică” și pe deasupra, planul de încadrare în zonă nu este emis de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial. De asemenea, lipsesc, în planul de situație, cota ±0,00 și celelalte cote de nivel ale clădirii, sistematizarea pe verticală a terenului și modul de scurgere a apelor pluviale.

Lista ilegalităților comise de Primăria Miercurea Ciuc nu se oprește aici. Documentația tehnică nu este vizată spre neschimbare cu ștampila model, anexată la autorizația de construire nr. 15/09.02.2018.

În consecință, în urma controlului efectuat și a deficiențelor constatate Inspectoratul de Stat în Construcții a dispus ca măsuri, solicitarea Instituției Prefectului Harghita atacarea autorizației de construire nr. 15/09.02.2018 în contencios administrativ, iar primarul municipiului Miercurea Ciuc va trebui să comunice în scris Inspectoratului Regional în Construcții Centru, rezultatul deciziei de a revoca autorizația nr. 15/09.02.2018 sau de a solicita anularea acesteia în instanța de contencios administrativ.

 

 

Sursa: Ziar Harghita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *