Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 27 august 2019, ora 16.00

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 17.643 din  21.08.2019

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 27 august 2019, ora 16.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ;

2.Apartamentarea unor imobile (construcții) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț;

3. Dezmembrarea unor imobile ce aparțin domeniului public al Județului Neamț;

4. Aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean;

5. Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

6. Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Serviciilor sociale de zi destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

7.Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.36/2018 privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din Zona 2, județul Neamț”;

8.Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.3/2017 privind atribuirea şi încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ” din Zona 3, judeţul Neamţ”;

9. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.265/2016 privind atribuirea şi încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ” din Zona 4, judeţul Neamţ”;

10. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

11. Darea unor bunuri în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău;

12. Modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț;

13. Diverse.

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Laurențiu-Cristinel DULAMĂ

Sursa: ZiarTarguNeamt.RO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *