Şedinţă CGMB: Proiectul privind Parcul Grozăveşti, a treia oară pe ordinea de zi

Proiectul care vizează realizarea unui parc pe bulevardul Doina Cornea, la solicitarea Primăriei Sectorului 6, urmează să fie dezbătut pentru a treia oară de către consilierii generali ai Capitalei, după ce în şedinţele anterioare nu a întrunit majoritatea necesară de două treimi.

Primaria Capitalei 6Foto: Hotnews

Alte proiecte care figurează pe ordinea de zi sunt: rectificarea bugetului Capitalei, dar şi a bugetului Companiei Municipale Parking, programe pentru testarea genetică la cancerul de sân şi pentru recuperare oncologică, încheierea unor parteneriate cu Asociaţia “Foişorul de Foc”, cu Societatea Română a Radioamatorilor şi Clubul Câinilor Utilitari. Pe ordinea de zi suplimentară ar putea fi introdus şi proiectul care vizează contractarea unui împrumut de 500 de milioane de lei, pentru achitarea datoriei companiei Termoenergetica către Elcen.

* Proiectul care vizează realizarea unui parc pe bulevardul Doina Cornea, la solicitarea Primăriei Sectorului 6, a întrunit în şedinţa anterioară 29 de voturi favorabile şi 20 de abţineri – insuficiente pentru o majoritate de două treimi. Reprezentanţii PNL şi ai USR şi-au exprimat susţinerea pentru realizarea parcului, însă consilierul general PSD Aurelian Bădulescu a declarat că mai sunt necesare patru luni pentru finalizarea consultărilor publice. El a menţionat că aşteaptă o estimare privind costurile realizării acestui parc.

În baza proiectului, CCMB solicită Guvernului emiterea unei hotărâri pentru transmiterea imobilului în suprafaţă de 11.382 mp din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Bucureşti, în vederea realizării unui parc. Primăria Sectorului 6 propune realizarea acestui parc ca urmare a numeroaselor solicitări făcute de locuitorii din Grozăveşti, care sunt lipsiţi de zone de relaxare şi recreere, explică iniţiatorii proiectului.

* Pe ordinea de zi suplimentară ar putea fi introdus proiectul prin care se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne/exteme în valoare totală de până la 500.000.000 de lei pentru achitarea obligaţiilor de plată către furnizorul de energie termică. Primarul general al Capitalei va fi împuternicit sa negocieze şi să semneze termenii şi condiţiile finanţării.

* Administraţia Spitalelor intenţionează să deruleze, în următorii doi ani, un program pentru testarea genetică la cancerul de sân în formă incipientă şi un program pentru recuperare oncologică. Primul program are prevăzut un buget total de 4,9 milioane de lei şi se adresează unui număr de 400 de beneficiare, iar cel de-al doilea are un buget de 14,6 milioane lei, pentru un număr estimat de 2.500 de beneficiari, în anii 2023 şi 2024. Primul proiect se va derula prin unităţile sanitare publice şi/sau private cu profil oncologic, specializate în efectuarea testelor moleculare, cu care ASSMB va încheia un contract de afiliere. Sprijinul financiar acordat este de 12.350 de lei/beneficiar şi va fi decontat către unităţile sanitare.

Sprijinul financiar acordat prin cel de-al doilea program este de 5.850 lei/beneficiar/pachet de servicii şi va fi decontat către unităţile sanitare publice şi/sau private afiliate în cadrul proiectului. Fiecare pacient, în funcţie de recomandările medicului oncolog curant va putea beneficia de un pachet de servicii medicale compus din: 10 şedinţe de kinetoterapie X 135 lei/şedinţă, 10 şedinţe de drenaj limfatic manual X 170 lei/şedinţă, zece şedinţe de consiliere psihologică X 250 lei/şedinţă, o consultaţie de nutriţie oncologică, a de 300 lei.

* Primăria Capitalei vrea să încheie parteneriate cu Asociaţia “Foişorul de Foc – Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă”, cu Societatea Română a Radioamatorilor şi Clubul Câinilor Utilitari, în vederea reducerii riscurilor de dezastre în comunitate.

* PMB urmează să preia arhiva fostului S. C. Institut Proiect Bucureşti SRL. Primarul general al Capitalei va fi mandatat să semneze toate actele necesare preluării arhivei şi va fi împuternicit să iniţieze, realizeze şi ducă la îndeplinire demersurile necesare pentru preluarea, organizarea, retro-digitalizarea şi administrarea arhivei. Această arhivă cuprinde proiectele tehnice şi detaliile de execuţie ale ansamblurilor de locuit, clădiri social-culturale, planurile de coordonare reţele în incinta ansamblurilor şi stradale, PUG-uri, PUZ-uri, studii de fezabilitate. În prezent arhiva se află în judeţul Tulcea, localitatea Pecineaga şi cuprinde aproximativ 66.000 de dosare (unităţi arhivistice), care însumează 2 kilometri liniari de arhivă.

* Veniturile Companiei Municipale Parking urmează să fie majorate la 30 de milioane de lei, în creştere cu 10,5 milioane lei faţă de suma prevăzută iniţial, de 19,5 milioane de lei.

* Conform proiectului de rectificare bugetară, veniturile Municipiului Bucureşti urmează să fie diminuate cu 29,2 milioane lei. Dintre acestea 21,7 milioane lei reprezintă subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii, iar 10,7 milioane lei venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice. Totodată, vor fi diminuate creditele bugetare pentru o serie de proiecte, printre care: actualizarea studiului de fezabilitate pentru Spitalul Metropolitan, documentaţia tehnico-economică pentru Centrul medical multifuncţional de pe str Frânceşti nr, 4, Sală Multifuncţională – Complex sportiv Lia Manoliu, achiziţionarea a 200 de suporţi omologaţi pentru biciclete, ce urma să fie ataşaţi pe autobuze.

Arcub, Proedus şi Creart propun majorarea bugetelor cu un total de aproximativ 1,5 milioane lei, prin majorarea venituritor proprii preconizate a fi realizate cu ocazia organizării Târgului de Crăciun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *