Știați că verificarea supapelor de siguranță la centralele termice sunt obligatorii?

supape2

Un pas important în urma utilizării sau deținerii unei centrale termice sau a unui cazan de apă caldă, a oricărei instalații/echipament sub presiune, îl reprezintă verificarea și reglarea supapelor de siguranță sau a membranelor de rupere aferente.

Supapele de siguranță sunt utilizate în domeniile ce folosesc echipamente sub presiune, cum ar fi:

 • aer comprimat;
 • cazane de apă caldă sau abur;
 • rezervoare fixe sau mobile;
 • gaze tehnice industriale;
 • utilaje pentru chimie și farmacie;
 • utilaje în industria alimentară, vinificație, băuturi;
 • mașini pentru tratarea apei;
 • echipamente presiuni înalte;
 • criogenie.

De ce se verifică și se etalonează supapele de siguranță?

Nu degeaba se numesc supape de siguranță, acest lucru fiind cel mai important când vine vorba de utilizarea unor utilaje sub presiune.

Acestea se verifică în principal pentru că această operațiune este impusă prin lege, respectiv prin Prescripțiile Tehnice ISCIR.

Spre exemplu:

 • Prescripția tehnică PT C 1, la Art. 84, prevede că printre documentele necesare pentru autorizarea funcționării unui cazan trebuie să se afle și „buletinul de verificare/reglare a supapelor de siguranță emis de persoane juridice autorizate”.
 • Prescripția tehnică PT C 7, la Art. 20 specifică faptul că autorizarea în funcționare a instalațiilor sau echipamentelor sub presiune nu se efectuează fără existența dispozitivelor de siguranță (supapele de siguranță și/sau membranele de rupere) verificate și reglate.

Cum se verifică și etalonează supapele?

Supapele de siguranță sunt verificate conform prevederilor prescripției tehnice ISCIR PT C 7 – 2010 „Dispozitive de siguranță”.

Atât verificarea cât și etalonarea sunt realizate de către persoane juridice autorizate ISCIR, sau de către persoane juridice autorizate de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene.

Această verificare se realizează:

 • În funcționare, la deschidere cât și la închidere;
 • Periodic, denumindu-se verificare tehnică periodică (VTP).

Când se face verificarea supapelor?

Verificarea tehnică periodică se face în funcție de prevederile producătorului, sau după scadența verificării tehnice a echipamentului.

Ca și autorizarea, verificarea tehnică periodică este obligatorie pentru funcționarea în condiții legale a echipamentelor.

Verificarea de funcționalitate se face tot în raport cu prevederile producătorului sau la maxim un an după punerea sau repunerea echipamentului în funcțiune.

Se mai realizează și anual, între verificările tehnice periodice ale echipamentului.

Cu cine se face?

Autorizarea, mentenanța și reparațiile se realizează doar de către firmele aprobate/autorizate de ISCIR, care în urma verificării și constatării îndeplinirii condițiilor de siguranță emit livretul sub forma a două exemplare, acesta conținând rezultatele măsurătorilor cât și al verificărilor.

Un exemplar ramâne la tine, iar celălalt urmând a fi trimis către ISCIR pentru a confirma efectuarea verificării tehnice periodice.

Una dintre companiile pe care o recomandăm pentru aceste servicii este ABC Control, deoarece personalul acestora prezintă pregatire de specialitate și experiență pentru a duce la capăt toate serviciile și pentru a se asigura că echipamentele funcționează în deplină siguranță.

Pentru a afla mai multe detalii accesați link-ul: https://www.abccontrol.ro/servicii/reglare-supape-siguranta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *