Care este strategia Uniunii Europene privind pădurile, contestată de ministrul mediului Tánczos Barna – Esential

Noua strategie a Uniunii Europene privind protejarea pădurilor și reîmpăduririle, despre care presa maghiară scrie că este contestată de mai multe țări membre, printre care și România, conține mai multe măsuri menite să asigure o mai bună protejare a pădurilor europene și îndeplinirea obiectivelor climatice asumate de Bruxelles.

Strategia, elaborată sub coordonarea vicepreședintelui Comisiei Europene responsabil de Pactul Verde European, Frans Timmermans, a fost adoptată de executivul UE pe 16 iulie după ce s-a aflat în consultare publică între 25 ianuarie și 19 aprilie. Ce prevede aceasta:

Pentru a gospodări pădurile existente, strategia urmărește să:

 • îmbunătățească protejarea pădurilor și reîmpăduririle pentru a întruni obiectivele climatice și de biodiversitate ale UE și reducă pierderea suprafețelor acoperite de păduri, protejând strict toate pădurile primare și seculare;
 • prezervarea stocurilor și creșterea „aspiratoarelor” de carbon ale UE prin păduri, solurile lor și produsele lemnoase plantate;
 • îmbunătățească gestionarea riscurilor privind dezastrele și pagubele și asigurarea rezilienței pădurilor pentru a acoperi incendiile de vegetație și alte pericole naturale, precum și asigurarea sănătății pădurilor având în vedere schimbarea condițiilor climatice și a degradării mediului;
 • susținerea restaurării zonelor afectate și ecosistemelor degradate, ținând cont de condițiile climatice prognozate;
 • asigurarea gestionării sustenabile a tuturor pădurilor din UE simultan cu sporirea capacității lor productive.

Pentru a planifica pădurile viitorului, strategia va susține:

 • împăduririle și plantarea de copaci prin stabilirea unui calendar de a planta cel puțin 3 milioane de copaci suplimentari în UE până în 2030, după cum a fost anunțat în Strategie de Biodiversitate pentru 2030, cu respectarea deplină a principiilor ecologice, contribuind la neutralitatea climatică, economia circulară și biodiversitatea;
 • adaptarea pădurilor la schimbările climatice și întărirea rezilienței lor pentru a face față provocărilor viitoare, inclusiv prin conservare îmbunătățită și utilizarea diversității genetice a copacilor;
 • noi instruiri, abilități și slujbe care reflectă funcțiile multiple ale pădurilor;
 • dezvoltarea rurală, inclusiv a întreprinderilor locale și a lanțurilor care produc valoare, folosind multiplele funcții ale pădurilor;
 • servicii inovative legate de păduri și produse cu un impact scăzut asupra mediului, înlocuind alternativele cu emisii intensive de carbon;
 • cercetări puternice și o agendă inovativă pentru a îmbunătăți cunoștințele noastre legate de păduri și pentru a optimiza compoziția lor, managementul structural și întrebuințarea, inclusiv pentru bioeconomie.

Pentru a gestiona pădurile existente și cele noi, va fi important să:

 • avem un cadru de guvernanță puternică și incluzivă pentru toate părțile relevante;
 • întreținem o coordonare mai puternică între politicile naționale privind pădurile și obiectivele Pactului Verde European;
 • îmbunătățim și armonizăm monitorizarea pădurilor pentru a demonstra contribuția eficace a pădurilor gestionate sustenabil la obiectivele UE și la cererea și oferta de servicii forestiere;
 • asigurăm finanțare, inclusiv pentru cercetare, îmbunătățim utilizarea bugetului UE și a celor naționale, precum și a fondurilor private, pentru a asigura o abordare consecventă în rândul diferitelor instrumente de finanțare (Politica Agricolă comună, Horizon Europe, Fondurile de coeziune, LIFE, etc.);
 • încurajăm stimulente financiare pentru inovare, inclusiv plăți pentru servicii legate de ecosisteme și scheme bazate pe rezultate (‘carbon farming’) pentru managerii pădurilor care oferă beneficii publice;
 • îmbunătățim comunicarea și dialogul cu privire la păduri și rolurile lor;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *