Cât de importantă este completarea unei fișe SSM şi cum se face?

spot_img

Știri din aceeași categorie

DISTRIBUIE!

Toţi lucrătorii, indiferent de meseria pe care o practică şi de specificul activităţii pe care îl desfăşoară la locul de muncă sunt expuşi riscurilor de natură profesională, de aceea, completarea unei fișe SSM este foarte importantă, deopotrivă pentru angajaţi şi pentru angajatori.

Protecţia muncii, securitatea şi sănătatea în muncă se referă la măsurile luate pentru a controla riscurile de îmbolnăvire şi de vătămare a lucrătorului, în urma activităţii profesionale desfăşurată la locul de muncă.

Importanța protecţiei muncii

Protecţia muncii este un subiect foarte important pentru angajaţi şi pentru angajatori. Scopurile protecţiei muncii includ menţinerea sănătăţii şi capacităţii de muncă a lucrătorilor, în vederea atingerii unui nivel de siguranţă cât mai înalt la serviciu. Din păcate, accidentele, îmbolnăvirile şi incidentele nedorite petrecute la locul de muncă şi soldate cu vătămarea fizică, emoţională, ori chiar psihică sau mai grav, cu moartea, au impus crearea unui cadru legal care să oblige la desfăşurarea muncii în condiţii optime de siguranţă.

Citește și: Cum Stabilim Planul De Protecție Și Prevenire Împotriva Covid 19 În Cadrul Unei Firme

Fişele SSM reprezintă o dovadă a instruirii periodice care se păstrează de către conducătorul locului de muncă în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea. Printre cele mai importante beneficii ale respectării normelor de protecţie a muncii şi a respectării fișei SSM sunt:

·  creşterea productivităţii unităţii în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii;

·  posibilitatea ca lucrătorii să îşi îndeplinească în siguranţă sarcinile de serviciu;

·  îmbunătăţirea imaginii unităţii şi creşterea numărului de clienţi;

·  beneficii pentru buget, pe termen lung, pentru că unitatea reuşeşte să prevină accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale;

·  lucrătorii se vor dovedi mai eficienţi şi astfel vor scădea şi fluctuaţiile de personal înregistrate la nivelul unităţii respective.

Fişa SSM – cadrul legislativ în care se desfăşoară protecţia muncii şi cui se adresează

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă un domeniu care beneficiază de un cadru legislativ care să urmărească integrarea sistemului românesc în cadrul european. De aceea, securitatea şi sănătatea în muncă sunt garantate constituţional care beneficiază de prevederile legislaţiei în ceea ce priveşte asigurarea pentru accidente de muncă şi pentru boli profesionale.

Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are loc la nivelul întreprinderii sau unităţii numai în timpul programului de lucru. Prevederile SSM se adresează lucrătorilor proaspăt angajaţi în urma unei campanii de recrutare, inclusiv studenţi, elevi în perioada de practică, participanţi în procesul de muncă. Instruirea SSM începe prin completarea unei fișe şi trebuie parcursă şi de către angajaţii care îşi schimbă locul de muncă în aceeaşi întreprindere sau la aceeaşi unitate comercială.

Etapele instruirii angajaţilor sunt:

·  instruirea generală, introductivă, care se finalizează cu verificarea însuşirii cunoştinţelor prin teste;

·  instruirea la locul de muncă în care se prezintă riscurile pentru sănătate şi securitate în muncă;

·  instruirea periodică.

spot_imgspot_img