Vizita Papei Francisc în România: Suplimentarea bugetului pentru organizare, discutată de Guvern

spot_img

Știri din aceeași categorie

DISTRIBUIE!

Executivul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri, care începe la ora 16.00, un proiect de hotărâre pentru suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului (SGG) cu suma de nouă milioane lei pentru organizarea vizitei Papei Francisc în România.

Suplimentarea bugetului pentru vizita Papei Francisc în România, discutată de Guvern

„Pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de organizarea vizitei în România a Sanctităţii Sale Papa Francisc, în perioada 31.05.2019 – 02.06.2019, se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, cu suma de 9.000 mii lei, la capitolul 67.01 -Cultură, recreere şi religie-, titlul 59 -Alte cheltuieli-, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţii cultelor religioase din România.- Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2019. Secretariatul General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri”, prevede proiectul de hotărâre care va fi dezbătut miercuri în şedinţa de Guvern.

Pe ordinea de zi a reuniunii de miercuri a Cabinetului Dăncilă este şi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr 69/2010.

De asemenea, Guvernul va dezbate două proiecte de hotărâre care prevăd aprobarea unor protocoale între instituţii.

„ Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Tbilisi, la 16 octombrie 2018, pentru aplicarea Acordului între Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles, la 22 noiembrie 2010”, potrivit ordini de zi transmise de Guvern, într-un comunicat de presă.

„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018”, mai arată sursa citată.

Un alt proiect de hotărâre se referă la scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite,.

Guvernul va dezbate şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti”Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj.

Proiectul de hotărâre privind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior anului 1990 se află şi el pe ordinea de zi de miercuri.

Executivul va discuta mai multe memorandumuri, printre care „aprobarea prezentării candidaturii României pentru organizarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din anul 2022”.

Alte memorandumuri aflate pe ordinea de zi de miercuri:

„ Memorandum cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante „Un cadru de politică strategic pentru sprijinirea renovărilor destinate să îmbunătăţească eficienţa energetică a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.

Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniul învăţământului superior între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice din Republica Algeriană Democratică şi Populară.

Memorandum cu tema: Aprobarea transmiterii către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unei părţi din imobilul din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al statului, în vederea dării acesteia în administrarea Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Memorandum privind adoptarea Codului de conduită al membrilor Guvernului României”, conchide sursa menţionată.

NEWS 2.0

spot_imgspot_img