Amenda pentru nedeclararea numerarului de peste 10.000 euro în vamă ar putea fi între 3.000 – 50.000 lei, în funcție de gravitate – proiect – Finante & Banci

După cum se știe, persoanele care transportă numerar în valoare de 10.000 euro sau mai mult trebuie să declare numerarul respectiv autorităţilor competente din statul membru prin care aceștia intră sau ies din Uniune și pun numerarul la dispoziţia acestora pentru control. Conform unui proiect de Hotărâre al Ministerului Finanțelor, cei care nu declară ar putea fi sancționați cu amendă de la 3.000 la 50.000 lei. Asta ar putea să se întâmple din 3 iunie 2021.

Aceeași sancțiune va fi și pentru nerespectarea obligaţiei de informare cu privire la numerarul neînsoţit (Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European).

• În cazul în care numerar neînsoţit în valoare de 10.000 euro sau mai mult intră sau iese din Uniune, autorităţile pot să solicite expeditorului sau destinatarului numerarului sau unui reprezentant al acestora să facă o declaraţie de informare în termen de 30 de zile.

• Dacă nu sunt respectate aceste obligaţii sau când există indicii că numerarul, indiferent de valoarea vizată, are legătură cu o activitate infracţională, autorităţile competente pot să reţină temporar numerarul printr-o decizie administrativă.

Prin stabilirea limitei maxime a amenzii la acest cuantum (50.000 lei), autoritatea vamală are posibilitatea de a aplica amenzi spre maximul prevăzut, proporțional cu gradul de pericol social al faptei.

Conform notei de fundamentare, sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă.

• Deoarece în proiect se stabilește o diferență importantă între minimul și maximul amenzii contravenționale (amenda prevăzută fiind de la 3.000 la 50.000 lei), autoritatea vamală are posibilitatea de a individualiza sancțiunea aplicată, impunând o amendă spre minim când pericolul social al faptei este mai scăzut și, respectiv, o amendă spre maxim atunci când pericolul social al faptei este crescut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *