Monumente închinate ostașilor români căzuți în Primul și al Doilea Rozboi Mondial, pe teritoriul județului Harghita

Potrivit fișelor înregistrate de Comisia centrală în perioada 12 – 24 noiembrie 1985, în județul Harghita existau peste 200 de monumente ale eroilor căzuți în cele două Războaie Mondiale, dar și câteva dedicate altor evenimente istorice. Din totalul monumentelor statuie, crucilor memoriale, troițelor, obeliscurilor, plăcilor comemorative, mausoleelor, ș.a., o parte au fost ridicate în memoria ostașilor români.

 1. Cruce memorială, ridicată în localitatea Nădejdea-Mihăileni, lângă casa nr. 243, în anul 1927, ce comemorează ostașii maghiari și români din Primul Război Mondial.
 2. Cruce memorială, ridicată în localitatea Dănești, aproape de miliție, în anul 1896, ce comemorează femeile române din Transilvania, în semn de recunoaștere a contribuției aduse de românii ardeleni la cucerirea independenței.
 3. Obelisc, amplasat în cimitirul din localitatea Tarcău-haltă, ce comemorează ostașii români din Al Doilea Război Mondial.
 4. Monument, ridicat în curtea bisericii ortodoxe din localitatea Corbu, în anul 1930, ce comemorează soldați români din Pimul Război Mondial.
 5. Cruce monument, ridicată în cimitirul din Tulgheș, în memoria ostașilor români din Primul Război Mondial.
 6. Monument, amplasat pe dealul Ditrău, localitatea Tulgheș – Hagota, în memoria ostașilor români din Primul Război Mondial.
 7. Mausoleu, ridicat în localitatea Secu – Toplița, în anul 1925, ce comemorează ostașii români din Primul Război Mondial.
 8. Troiță lemn, ridicată în localitatea Secu – Toplița, în anul 1925, ce comemorează ostașii români din Primul Război Mondial.
 9. Troița lemn, ridicată în localitatea Toplița, în curtea bisericii ortodoxe, în anul 1976, în memoria ostașilor români din Primul și Al Doilea Război Mondial.
 10. Troiță lemn, ridicată în localitatea Toplița, în curtea bisericii ortodoxe, în anul 1937, în memoria ostașilor români din Primul Război Mondial.
 11. Troiță lemn, amplasată în cimitirul din deal, în Toplița, în anul 1974, în memoria ostașilor români din Primul și Al Doilea Război Mondial.
 12. Troiță lemn, amplasată în cimitirul din deal, în Toplița, în anul 1961, în memoria ostașilor români din Primul Război Mondial.
 13. Troiță lemn, ridicată în cimitirul din localitatea Gălăuțaș, în anul 1973, ce comemorează soldații români din Primul și Al Doilea Război Mondial.
 14. Monument, ridicat în curtea bisericii din Sărmaș, în anul 1920, ce comemorează soldații români din Primul Război Mondial.
 15. Cruce memorială, ridicată în curtea bisericii din Sărmaș, ce comemorează soldații români din Al Doilea Război Mondial.
 16. Monument, ridicat în curtea bisericii din Subcetate, în memoria soldaților români din Primul Război Mondial.
 17. Monument, ridicat în curtea bisericii din Subcetate, în anul 1970, în memoria soldaților români din Al Doilea Război Mondial.
 18. Monument, ridicat lângă Consiliul Popular din Voșlobeni, în memoria soldaților români din Primul Război Mondial.
 19. Monumentul ostașului român, ridicat în fața Casei de Cultură din miercurea Ciuc, ce comemorează soldații români din Primul și Al Doilea Război Mondial.
 20. Monument, amplasat lângă șosea în localitatea Lutița – Mugeni, în anul 1980, ce comemorează ostașii români, maghiari și sași căzuți în anii 1848-1849.
 21. Monument, ridicat lângă biserica reformată din Porumbenii Mici, în anul 1920, ce comemorează ostașii maghiari și români căzuți în anii 1914-1918.
 22. Monument, ridicat lângă halta C.F.R. în Porumbenii Mici, în anul 1924, în memoria soldaților români din Primul Război Mondial.
 23. Monument, ridicat în centrul satului Vidăcuț – Săcel, în anul 1943, în memoria soldaților maghiari și români căzuți în anii 1914-1918.
 24. Monument, ridicat în curtea bisericii unitariene din Locodeni – Mărtiniș, în anii ’20, în memoria soldaților maghiari și români căzuți în anii 1914-1918.
 25. Mausoleu, amplasat pe dealul PECO din Odorheiu Secuiesc, în anii ’20 – ’30, în memoria soldaților români căzuți în anii 1916-1918.
 26. Obeslisc, ridicat în Cimitirul Eroilor din Miercurea Ciuc,  ce comemorează soldații românii din Primul Război Mondial – dezafectat în data de 20 august 1988.

 

Alte cimitire existente în județul Harghita cu oseminte de ostași din diferite armate, căzuți în cele două Războaie Mondiale:

 1. Miercurea Ciuc: cimitir dedicat ostașilor căzuți în Primul Război Mondial, construit între anii 1916-1918, cu mențiunea că este un cimitir mixt, reamenajat în 1988.
 2. Gheorgheni: cimitir dedicat ostașilor căzuți în Primul Război Mondial, construit între anii 1916-1918, cu mențiunea că este un cimitir maghiar.
 3. Gheorgheni: se află o parcelă de morminte dedicată celui de-al Doilea Război Mondial, construită în 1944, cu mențiunea că este un cimitir german.
 4. Gheorgheni – Lacu Roșu – Dănțuraș: cimitir dedicat ostașilor căzuți în Primul Război Mondial, construit între anii 1916 – 1918, cu mențiunea că este un cimitir mixt, reamenajat în 1989.
 5. Borsec: parcelă de morminte dedicată celor două Războaie Mondiale, construită între anii 1920 – 1967, cu mențiunea că este un cimitir maghiar cu 12 morminte.
 6. Dănești: cimitir dedicat celui de-al Doilea Război Mondial, construit în anul 1957, pentru ostași germani morți în 1944 în spitalul de campanie.
 7. Ditrău: cimitir dedicat celui de-al Doilea Război Mondial, construit între anii 1945 – 1946, cu mențiunea că este un cimitir mixt, cu ostași din diferite armate, decedați în spitalul de campanie din vecinătate.
 8. Sânmartin – Valea Uzului: cimitir dedicat Primului Război Mondial, construit între anii 1918 – 1920, cu mențiunea că este un cimitir mixt.
 9. Sânmartin: cimitir dedicat celui de-al Doilea Război Mondial, construit în anul 1944, cu mențiunea că în care se află ostași maghiari și germani.
 10. Tulgheș – Corbu, Tulgheș – Higheș: cimitir dedicat Primului Război Mondial, construit în anul 1919, cu mențiunea că nu se mai văd mormintele.
 11. Tulgheș – Corbu, sat Tulgheș: cimitir dedicat Primului Război Mondial, construit în anul 1944, cimitir maghiar cu mențiunea că este doar un teren viran.
 12. Tulgheș Corbu, sat Recea: cimitir dedicat celui de-al Doilea Război Mondial, construit în anul 1944, cu mențiunea că este un cimitir maghiar, neîngrijit.

Sursa: Ziar Harghita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *